NISSAN, TOYOTA, HONDA & HYUNDAI UNDERSKRIVER HENSIGTSERKLÆRING VEDR. MARKEDSINTRODUKTION AF BRÆNDSELSCELLEBILER I DE NORDISKE LANDE

Hensigtserklæringen vil blive en katalysator for en dialog med offentlige og private interessenter i Norge, Sverige, Island og Danmark med henblik på at sikre relevant finansiering og støtteordninger, der kan fremskynde markedsintroduktionen.

 

 

Bilproducenter har i det seneste årti investeret betydeligt i udviklingen af elbiler med brintbrændselsceller. Samtidig har infrastrukturvirksomheder kontinuerligt udviklet teknologier og standarder til brintproduktion og tankning af brint - især i de nordiske lande.

Resultaterne er lovende, fordi moderne elbiler med brintbrændselsceller har samme lange rækkevidde og hurtige tankningssystem som konventionelle benzindrevne biler. I 2009 underskrev flere af verdens førende bilproducenter en aftale, hvor målet var introduktion af elbiler med brintbrændselsceller i 2015 i de områder, hvor den nødvendige infrastruktur til tankning af brint er til stede.

Nationale netværksorganisationer i Island, Norge, Sverige og Danmark har siden 2006 arbejdet aktivt for etableringen og planlægningen af brinttankstationer. Det er sket i forbindelse med Scandinavian Hydrogen Highway Partnership (SHHP). Infrastrukturvirksomhederne HYOP AS (Norge), H2 Logic A/S (Danmark) og andre har siden 2006 investeret betydeligt i åbningen af flere brinttankstationer i de pågældende lande og forbereder aktivt planer for landsdækkende netværk efter 2015.

Den store mangfoldighed af vedvarende energikilder i de nordiske lande understøtter også bæredygtig brintproduktion, hvilket til gengæld kan være en hjælp til at lagre og afbalancere endnu større mængder af den vekslende elektricitet fra vedvarende energikilder i de nordiske elnet.

Frem mod 2015 skal der tages vigtige skridt og beslutninger for at sikre en succesfuld markedsintroduktion. Især er engagementet fra private interessenter som fx nationale energivirksomheder og investorer vigtigt for at kunne implementere udbygningen af infrastrukturen med brinttankstationer. Regeringerne skal til gengæld yde stabile markedsforhold og -mekanismer på lang sigt med henblik på at bane vejen for en koordineret implementering. Den nordiske hensigtserklæring vil fungere som katalysator for en dialog om disse emner blandt interessenterne.

Hensigtserklæringens parter vil derfor i særlig grad fokusere på at samarbejde om følgende:

 

  • Fælles stræben efter at introducere elbiler med brintbrændselsceller og etablere en brintinfrastruktur i de nordiske lande med start omkring 2014-2017.
  • Advokere for etableringen af de nødvendige, offentlige finansierings- og støtteordninger til elbiler med brintbrændselsceller og brintinfrastrukturen.
  • Involvering af producenternes vigtige nationale forhandlere.
  • Involvering af vigtige nationale energi- og infrastrukturvirksomheder.
  • Bilproducenterne tilstræber en markedsintroduktion af elbiler med brintbrændselsceller i 2015 eller senere, hvis infrastrukturen er blevet implementeret i tilstrækkeligt omfang.
  • Infrastrukturvirksomhederne tilstræber at introducere brintinfrastrukturen med start omkring 2014-2017.
  • Parternes arbejde afhænger af etableringen af offentlige finansierings- og støtteordninger til elbiler med brintbrændselsceller og brintinfrastruktur.

 

Hensigtserklæringen blev underskrevet under tilstedeværelse af den danske transportminister og direktøren for Det Internationale Energi Agentur, direktoratet for bæredygtig energipolitik og teknologi i forbindelse med 3GF-konferencen i København.

Citater fra underskriverne af hensigtserklæringen

 

Tim Dunn, som er leder af Advanced Engineering på Nissan Technical Centre Europe, udtaler:

"Formålet med denne hensigtserklæring er at sammenføre de offentlige organer og private virksomheder, der kan gøre brintdrevne elbiler og den nødvendige infrastruktur til virkelighed på vejene fra 2014-2017. Potentialet for brintproduktion med de enorme, eksisterende vedvarende energikilder, der findes i skandinavien, og den støtte, der udvises af regeringerne i Danmark, Norge, Sverige og Island, gør regionen til det oplagte område for opstarten af et samarbejde af denne karakter. Nissan ser frem til at samarbejde med hensigtserklæringens parter om at opbygge et økosystem, hvor elbiler på basis af brændselsceller kan have fremgang i disse lande".

Soichiro Okudaira, som er Managing Officer hos Toyota Motor Corporation, udtaler:

"De nordiske lande er allerede anerkendt som førende i verden, hvad angår avanceret, vedvarende grøn energi som fx hydroelektricitet og vindenergi. Jeg er glad for, at Toyota har mulighed for at deltage i dette samarbejde om avanceret, brændselscelleteknologi på brintbasis. Det er noget, vi anser for at være en meget vigtig del af fremtiden for biler. Som bilproducent tilstræber vi ikke blot hele tiden at udvikle bedre produkter, der opfylder vores kunders behov. Vores engagement i grøn mobilitet er også et resultat af vores virksomheds fundamentale principper om at bidrage positivt til samfundet".

Mitsuhiro Ueno, som er President hos Honda R&D Europe GmbH, udtaler:

"I 2009 var København vært for COP15. I dag er vi tilbage her i København for at gøre bæredygtig mobilitet til en realitet. Honda er meget stolt over at tiltræde dette samarbejde i dag. Scandinavian Hydrogen Highway Partnership vil blive den katalysator, der kan bane vejen for en infrastruktur til den ultimative, grønne mobilitet, som er brændselscellebilen. Vi er meget glade for, at vi i den nære fremtid kan dele glæden ved bæredygtig mobilitet med de skandinaviske folk og introducere vores brændselscellebiler i skandinavien i 2015".

Ulf Hafseld, som er CEO hos HYOP AS, udtaler:

"Denne hensigtserklæring signalerer et vigtigt skridt fremad i arbejdet med at introducere brintbiler og en infrastruktur med brinttankstationer i Norge. For at minimere introduktionsomkostningerne er det nødvendigt med en tæt koordinering af introduktionen af bilerne og infrastrukturen, og det giver denne hensigtserklæring mulighed for".

Bjørn Simonsen, som er chairman hos HyNor of Norway, udtaler:

"Gennem flere år har vi været i individuel kontakt med bilproducenterne. Det styrker vores arbejde, at vi nu har en fælles dialog med flere af verdens førende bilproducenter, og det gør den fremadrettede proces mere effektiv. Vi har allerede en brintinfrastruktur i startfasen, og hensigtserklæringen vil være en hjælp til at inddrage de vigtigste spillere i vores lande mere proaktivt i de kommende år frem mod den kommercielle introduktion af elbiler med brintbrændselsceller i de nordiske lande".

Mikael Sloth, som er Chairman hos Scandinavian Hydrogen Highway Partnership, udtaler:

"For de nordiske organisationer er hensigtserklæringen et vigtigt skridt mod at sikre, at vores region bliver en af de første, hvor brint til transport introduceres på markedet. Det er vigtigt for at opfylde de langsigtede målsætninger for bæredygtig transport i de nordiske lande. Desuden kan det være med til at skabe et stærkt og hurtigt hjemmemarked for nordiske virksomheder, der arbejder med brint- og brændselscelleteknologi".

Yderligere oplysninger

Norge: Bjørn Simonsen |bjorn@kunnskapsbyen.no| +47 971 79 821

Sverige: Björn Aronsson |bjorn.aronsson@vatgas.se| +46 70 349 09 58

Island: Jón Björn Skúlason |skulason@newenergy.is| +354 863 6510

Danmark: Flemming Wennike |fw@hydrogenlink.net| +45 2938 3965

Billeder fra underskrivningen er til rådighed på:

http://www.scandinavianhydrogen.org/oghttp://www.hydrogenlink.net/

 

Underskrivende organisationer i den nordiske hensigtserklæring:

Bilproducenter

Toyota Motor Corporation (Japan)

Nissan Motor Co. Ltd. (Japan)

Honda R&D Europe GmbH (Tyskland)

Hyundai Motor Company (Sydkorea)

Virksomheder inden for brintinfrastruktur

HYOP AS (Norge)

H2 Logic A/S (Danmark)

Copenhagen Hydrogen Network A/S (Danmark)

Nordiske NGO'er

HyNor (Norge)

Hydrogen Sweden

Icelandic New Energy

Hydrogen Link Denmark Association

Scandinavian Hydrogen Highway Partnership (SHHP)