ELBILER ER EN REALITET I IRLAND

  • Regeringen offentliggør et tilskud på 5.000 euro til elbiler
  • ESP opstiller 3.500 ladestationer og 30 lynopladningsstationer
  • Renault-Nissan-alliancen forsyner Irland med elbiler

DUBLIN (den 12. april 2010)--Irlands regering, ESB - landets største elselskab - og Renault-Nissan-alliancen har i dag offentliggjort et omfattende samarbejde, der skal positionere Irland som Europas førende nation inden for elbiler.

Den endelige aftale, der er indgået i dag, omfatter udviklingen af en landsdækkende infrastruktur til opladning af elbiler, som skal leveres af ESB, levering af elbiler fra Renault-Nissan-alliancen fra 2011 samt en politik og en tilskudsordning fra regeringens side, som skal fremme brugen af disse biler.

De personer, der køber elbiler, kan nyde godt af det tilskud på 5.000 euro, som den irske regering offentliggjorde i dag. Irlændere, der køber elbiler, skal ikke betale registreringsafgift af bilen.

Minister for kommunikation, energi og naturressourcer, Eamon Ryan, beskriver dagens offentliggørelse som politik, der omsættes til praksis. "Med vores regeringsprogram annoncerede vi vores målsætning om at ændre den irske energi- og transportsektor. Vi har lagt stor vægt på vedvarende energi og energieffektivitet, og nu begynder vi at gøre bilbestanden elektrisk.

Irlands regering har som målsætning, at 10 % af bilerne i landet skal være elbiler i år 2020, og den aftale, der i dag er indgået med Nissan-Renault, betyder, at der i 2011 vil være 2.000 elbiler ude at køre i Irland. Det holder os fast på at nå - og måske overgå - vores målsætning.

De personer, der køber en elbil, vil nyde godt af regeringens tilskud på 5.000 euro og fritagelse for betaling af registreringsafgift. ESB vil sørge for opladningsfaciliteter i hjemmet hos de personer, der køber elbiler.

De irske bilister kan se frem til kontant belønning, biler og ladestationer, som alt i alt gør elbiler til det mest intelligente valg for bilisterne i Irland."

I henhold til aftalen opstiller ESB 3.500 ladestationer over hele landet inden december 2011. Opstillingen er allerede begyndt i Dublin, og der opstilles desuden ladestationer i Cork, Galway, Waterford og Limerick. ESB planlægger desuden at opstille 30 lynopladningsstationer rundt om i Irland inden udgangen af 2011, og de ni af dem forventes opstillet inden udgangen af i år.

Chief Executive hos ESB, Padraig McManus, beskriver dagens offentliggørelse som "endnu en vigtig milepæl på vejen mod emissionsfri mobilitet".

"ESB er i gang med at skabe en landsdækkende infrastruktur, som kan understøtte den udbredte brug af elbiler. Irland bliver et af de første lande i verden, der har et landsdækkende netværk af ladestationer, og det skaber mulighed for iværksættere og nye job, samtidig med at det indebærer indlysende fordele for miljøet, når bilparken engang bliver helt fri for CO2-udledning", udtalte han.


Nissan begynder at levere den komplet eldrevne, 5-personers LEAF hatchback til Irland i starten af 2011, og Renault introducerer varebilen Kangoo Z.E. senere samme år. I slutningen af 2011 vil Renault desuden levere 100 eksemplarer af Fluence Z.E. som et pilotprojekt i Irland, før bilen egentlig sættes i produktion. Fluence Z.E., som er en eldrevet sedanmodel til både privat og erhvervsmæssig brug, vil kunne købes i Irland i 2012.

Alle tre bilmodeller vil være udstyret med den nyeste generation af litium-ion-batterier produceret af Automotive Energy Supply Corporation (AESC), som er et joint venture mellem Nissan, NEC og NEC Tonkin.

Philippe Klein, som er Executive vice president of planning and control hos Renault SAS, udtalte: "Renault-Nissan-alliancens satsning på global massemarkedsføring af elbiler kræver et tæt samarbejde med mange partnere rundt om i verden. Takket være Irlands beslutsomhed, når det drejer sig om at indtage en førerposition inden for eldrevet mobilitet, bliver de nødvendige forhold - inklusive tilskud og infrastruktur - opbygget i landet, hvilket gør det muligt at foretage en succesfuld introduktion af elbiler i den nærmeste fremtid".

Pierre Loing, Vice president of product strategy and planning hos Nissan International SA og leder af koncernens nul-emissions-forretningsenhed i Europa, udtalte: "Renault og Nissan ser frem til at forsyne de irske kunder med elbiler, der er til at betale, og som er fremstillet efter de høje standarder, som kunderne forventer af begge mærker, når det drejer sig om præstationer, rummelighed, komfort og kvalitet".

ESB skaber en infrastruktur, som sikrer åben adgang for alle bilproducenter og alle elleverandører. ESB vil udføre forsøg og pilotprojekter for at teste infrastrukturen og indsamle de nødvendige data med henblik på at kortlægge køremåder, brugsmønstre og oplevelsen af at køre i elbiler.

Den endelige aftale, der er indgået i dag, efterfølger en hensigtserklæring, som de tre parter underskrev i april måned sidste år, og som havde til formål at undersøge mulighederne for promovering af elbiler i Irland.

"Nissan i Irland er rigtig glade for at være en del af en så historisk begivenhed for bilindustrien i Irland og i Europa. Vi glæder os til at give de irske kunder en ny og emissionsfri køreoplevelse med Nissans elbiler, og vi starter med at tilbyde LEAF i starten af 2011", udtalte Gerard O'Toole, som er chef for Nissan i Irland.

Eric Basset, Managing director hos Renault i Irland, udtalte: "På grund af den relativt lille størrelse er Irland et ideelt land til introduktionen af elbiler og som pilotprojekt for resten af Europa. Fordi Irlands befolkning primært er
centreret omkring de større byer som Dublin, Cork, Limerick, Galway og Waterford, og fordi det gennemsnitlige kørselsbehov udgør ca. 75 km pr. dag, er elbiler det perfekte valg til at dække det daglige kørselsbehov - både privat og erhvervsmæssigt".

Renault og Nissan er blandt de førende bilproducenter inden for udvikling af komplet eldrevne biler, og sammen har de to producenter annonceret en årlig produktionskapacitet på 500.000 biler på verdensplan. Indtil nu har alliancen globalt indgået mere end 50 partnerskaber med regeringer, byer, organisationer og andre vigtige aktører for at gøre markederne og infrastrukturen klar til en succesfuld introduktion af elbiler rundt om i verden.