FREDERIKSBERG FORSYNING ER DE FØRSTE I VERDEN MED EN V2G FLÅDE

Danmark kommer nu på verdenskortet som de første med en virksomhed, der har valgt at benytte en flåde af elbiler med V2G (bil-til-elnet) ladere, der kan hjælpe med at stabilisere elnettet ved spidsbelastninger m.m.

Frederiksberg Forsyning er nu klar med en flåde på 10 Nissan e-NV200, som deres medarbejdere skal benytte i det daglige arbejde med at drive og vedligeholde forsyningsnettet på Frederiksberg. Og når bilerne ikke er i brug, indgår de som mobil energikilde, der henholdsvis aftager og afgiver el til Energinet Danmark efter behov.

Elbiler er en vigtig spiller i øget brug af vedvarende energi.

I Danmark er opbevaring en af de største udfordringer ved brug af vedvarende energi. Derfor er elbiler også her en vigtig spiller, når puslespillet med nedsættelse af CO2 skal gå op. Og nu ser vi et skridt i denne retning med den første kommercielle flåde af elbiler, der benytter V2G teknologi hos en dansk virksomhed. Med andre ord er vi nu ude over testfasen under universitetsmiljøets beskyttende vinger og fuldt flyvefærdige på vej ud i den kommercielle hverdag.

Stabilisering af elnettet

V2G standard løsningen, der er valgt hos Frederiksberg Forsyning, er et resultat af et samarbejde mellem Nissan som verdens største leverandør af elbiler, ENEL – leverandør af V2G ladestandere samt Nuvve, der har udviklet softwaren til kommunikation med Energinet Danmark. Sidstnævnte vil her i opstartsfasen også bidrage med særskilte målinger og videreudvikling af systemopsætning.

Virksomheder kan tjene penge på deres bilflåde

Udover at bidrage til øget brug af vedvarende energi, tjener virksomhederne penge på at stille deres biler til rådighed, når de alligevel holder stille, som bufferlager for (vedvarende) energi til Energinet Danmark.

Batterigarantien påvirkes ikke af V2G

Nissans fem til otte-årige batterigaranti (afhængig af model) er stadig gældende, selvom V2G ladere anvendes. Samtidig kan brugeren til enhver tid bestemme, hvornår bilen skal være fuldt opladt til brug. Der er dermed udelukkende tale om fordele for virksomhederne, som stiller deres elbil til rådighed for elnettet.

Yderligere info:

V2G er en forkortelse af Vehicle-to-Grid – på dansk: bil-til(=opkoblet)-elnet