NISSAN INDBERETTER ET NETTORESULTAT PÅ 457,6 MILLIARDER YEN I REGNSKABSÅR 2014

Resultater for de 12 måneder indtil den 31. marts 2015 (grundlag for TSE-rapport - grundlag for China JV-equity-beregningen)* 

Regnskabsåret 2014 

I forhold til året før 

Nettoomsætning

 

¥ 11,38 billioner

($ 103,6 milliarder/€ 82 milliarder)

+ 8,5 %

 

Driftsresultat

¥ 589,6 milliarder

($ 5,4 milliarder/€ 4,3 milliarder)

+ 18,3 %

 

Nettoresultat

 

¥ 457,6 milliarder

($ 4,2 milliarder/€ 3,3 milliarder)

+ 17,6 %

 

Baseret på valutakurser på JPY 109,8/USD og JPY 138,7/EUR for den 12-måneders periode 

YOKOHAMA, Japan (den 13. maj 2015) - Nissan Motor Co., Ltd. offentliggjorde i dag resultatet for regnskabsår 2014, der består af perioden på 12 måneder indtil den 31. marts 2015.   

Koncernen leverede solide omsætningstal og en solid rentabilitet for hele året. På baggrund af en stærk efterspørgsel efter især nye produkter i Nordamerika og Vesteuropa, omkostningsbesparelser, en fortsat justering af vekselkursen mellem yen og dollar, som blev modsvaret af en udfordrende markedssituation i Japan. Og på flere vigtige, nye markeder, var det muligt at opnå en stigning i driftsresultatet til 589,6 milliarder yen i regnskabsåret 2014, hvilket svarer til en andel på 5,2 % af nettoomsætningen, som steg til 11,38 billioner yen i perioden.

I fjerde kvartal var driftsresultatet på 171,6 milliarder yen, nettoresultatet steg til 118,8 milliarder yen, og omsætningen blev øget med 2,6 % til 3,29 billioner yen.

På en ledelsesmæssig proformabasis, som omfatter forholdsmæssig konsolidering af resultaterne fra Nissans joint venture-aktiviteter i Kina, er nettoomsætningen i regnskabsår 2014 steget til 12,41 billioner yen, hvilket er en stigning på 8,5 % i forhold til året før. Proformadriftsresultatet steg med 18,6 % til 718,6 milliarder yen i forhold til regnskabsår 2013. Dette resulterede i en overskudsgrad på 5,8 %. 

"På et marked, som er præget af hård konkurrence, er dette et udtryk for solide resultater," udtalte Carlos Ghosn, som er President og Chief Executive Officer. "Efterspørgslen efter vores nye produkter har tilskyndet dette. I det kommende år vil vi fortsat fokusere på at levere øget omsætning og et øget overskud, hvilket skal opnås ved vores produkt- og teknologioffensiv, omkostnings- og salgsdisciplin samt voksende synergieffekter fra Renault-Nissan-alliancen. Disse tiltag vil sikre, at vi fastholder den rette kurs mod de strategiske mål i vores midtvejsplan." 

Prognosen for regnskabsåret 2015

I regnskabsåret 2015 forventer Nissan at sælge 5,55 millioner biler, hvilket er en stigning på 4,4 % og svarer til en global markedsandel på 6,5 %. Nye modeller, herunder Nissan Maxima, Lannia og Infiniti Q30, forventes at bidrage til stigningen i salget i regnskabsåret 2015.

På baggrund af denne salgsprognose har Nissan indsendt følgende prognose til børsen i Tokyo for regnskabsår 2015, der består af perioden på 12 måneder, der slutter den 31. marts 2016: 

Nissan prognose for regnskabsåret 2015 - grundlag for TSE-rapport - grundlag for China JV-aktieberegningen* 

 

Nettoomsætning

 

12,10 billioner

($ 105,2 milliarder/€ 93,1 milliarder)

Driftsresultat

 

675,0 milliarder

($ 5,9 milliarder/€ 5,2 milliarder)

Ordinært resultat

 

765,0 milliarder

($ 6,7 milliarder/€ 5,9 milliarder)

Nettoresultat

 

485,0 milliarder

($ 4,2 milliarder/€ 3,7 milliarder)

Beregnet på baggrund af en vekselkurs på JPY 115/USD og JPY 130/EUR

* Siden starten af regnskabsår 2013 har Nissan indberettet tal på baggrund af den aktieberegningsmetode, som danner grundlag for koncernens joint venture-samarbejde med Dongfeng i Kina. Selv om nettoresultatet er uforandret med denne regnskabsmetode, omfatter equity-beregningen ikke længere Dongfeng Nissans resultater, hvad angår omsætning og driftsresultat.