DANSKE UNGE ELSKER ELBILER

Nissan har undersøgt skandinavernes holdning til elbiler, og undersøgelsen viser, at de danske unge er nordens største elbilsentusiaster. Desuden mener hele 66 pct., at den danske stat aktivt skal støtte elbiler.

 

En ny undersøgelse om elbiler foretaget af Nissan i Skandinavien viser, at vi i Danmark har nordens mest elbilsglade unge. Hele 41 pct. af de danske unge (mellem 18 og 30 år) svarer, at man selv eller i ens familie har overvejet at købe en elbil inden for det seneste år. Tallet fra vores finske naboer er på kun 18 %, mens Sverige og Norge ligger lidt højere med henholdsvis 33 pct. og 22 pct. Hvis man desuden kigger på, hvordan unge ift. ældre generationer forholder sig til elbiler, så svarer kun 12 pct. af de danske 46-60 årige og blot 6 pct af de danske 61-80 årige, at de har overvejet at investere i en elbil. Konklusionerne fra undersøgelsen giver Nissans danske landechef,Peter Hal, en sund tro på fremtiden for elbiler i Danmark.

 

"Det er fantastisk, at elbiler har så stor plads i de unge danskeres bevidsthed, og jeg er sikker på, at man især i de større byer vil komme til at se unge, der aktivt vælger elbilen til som transportmiddel - både ud fra økonomiske og personlige hensyn. Det styrker min overbevisning om, at vores Nissan LEAF elbil, som vi lancerer i Danmark omkring årsskiftet, vil blive en succes."

 

Endvidere viser undersøgelsen at 75 pct. af danskerne sjældent kører længere end 175 km, der er Nissan LEAFs rækkevidde på én ladning uden stop. Det betyder, at langt de fleste danskere vil kunne bruge en elbil i stedet for en almindelig bil til at komme fra A til B i hverdagen.

 

Staten skal støtte elbiler

Et andet springende punkt i elbilsundersøgelsen er skandinavernes holdning til statens rolle i udvidelsen af elbilsmarkedet. På tværs af landegrænser mener godt totredjedele, at staten aktivt bør gå ind og støtte elbiler, som man for eksempel gør i et stort omfang i Norge. Blandt andet fratages man visse skatter og afgifter, og desuden må man anvende busbanerne i myldretid. En tankegang som man ved Nissan Nordic Europe Oy, der er ansvarlig for Nissans forretning i Norden, opfordrer den danske stat til at kigge nærmere på.

 

"Det er klart, at hvis man i Danmark vil høste de miljøfordele, der er af elbiler og den lave CO2udledning, der følger med, så bør man kigge på støtteordninger, der kan være med til at kick-starte den bevægelse blandt danskerne. Alle vil gerne have fordelene, som elbilerne giver, men desværre oplever vi ofte, at det bliver ved de gode intentioner. Det er en skam, for bilerne er klar, og undersøgelsen viser, at det er danskerne også,"sigerTaina Erkkilä, der er Director, Communications ved Nissan Nordic Europe Oy.

 

En elbil med fjernkontrol

Nissans elbil, Nissan LEAF, er en femdørs familie-hatchback, der kan køre op til 175 km på en opladning og har masser af udstyr som fx en innovativ smartphone-opkobling, der gør det muligt at fjernstyre dele af bilen via mobiltelefonen. Fx opvarmning eller afkøling af bilens kabine før man skal bruge den. Nissan LEAF har for nylig opnået de maksimale fem stjerner i European New Car Assessment Programme (Euro NCAP), hvilket betyder, at den er en af de sikreste biler på de europæiske veje. Herudover er Nissan LEAF kåret til både verdens og Europas bedste bil i 2011.

 

Flere fakta fra undersøgelsen:

  • Godt 75 % af danskerne kører aldrig mere end 175 km i bil uden pauser (en Nissan LEAF kan køre op til 175 km på en ladning)
  • Godt 69 % af danskerne har bil som foretrukket transportmiddel. Modsat Sverige, som er dem i Norden, der oftest bruger alternative transportmidler i hverdagen. Her tager 61 % fx bussen eller toget i hverdagen.
  • Unge urbane mænd er særligt interesserede i elbiler (28 pct. blandt de 18-30 årige mod kun 16 pct. af de 46-60 årige har inden for det sidste år overvejet at købe en elbil)
  • 67 pct af danskerne vil have Staten til at støtte elbiler

Om undersøgelsen

Nissan har gennemført en panelonlineundersøgelse i Danmark, Sverige, Norge og Finland i juli 2011. Undersøgelsen bygger på 4681 interviews fordelt på de fire lande og alle lande gennemførte flere end 1000 interviews. Onlinepanelerne blev sammensat af Cint for Nissan.