NISSAN OFFENTLIGGØR RESULTATERNE FRA FØRSTE HALVDEL AF REGNSKABSÅRET 2013

Nissan Motor Co., Ltd. offentliggjorde i dag regnskabet for første halvdel af regnskabsåret, som slutter den 31. marts 2014, samt indtjeningen for andet kvartal af regnskabsåret 2013.

Nissans foreløbige resultater fra første halvdel af regnskabsåret 2013 er (baseret på valutakursen på JPY 130,0/EUR som gennemsnitlig kurs i regnskabsåret 2013 til dato)

  • Nettoomsætning på 40,1 milliarder EUR
  • Driftsoverskud på 2,04 milliarder EUR
  • Ordinært resultat på 1,78 milliarder EUR
  • Nettoresultat på 1,46 milliarder EUR
Selv om nettoomsætningen blev øget med 14,7 % til 40,1 milliarder EUR, og nettoresultatet steg med 6,5 % til 1,46 milliarder EUR, har Nissan justeret sin foreløbige prognose for hele året på grund af træge markedsforhold i Europa, højere omkostninger til produkttilbagekaldelser og en ustabil efterspørgsel på flere vigtige, nye markeder. Koncernen annoncerede også en række organisatoriske ændringer, som har til hensigt at øge Nissans præstationer og sikre, at koncernen kan levere målsætningen om en overskudsgrad på 8 %, som angivet i Power 88-midtvejsplanen.

"Nissans resultater afspejler den øgede efterspørgsel efter vores produkter i Japan og på de amerikanske kontinenter," sagde Carlos Ghosn, der er Nissan president og CEO. "Det blev udlignet af vanskelige forhold i Europa, en ustabil efterspørgsel på flere vigtige, nye markeder og større omkostninger i relation til tilbagekaldelser."

"Koncernens præstationer i løbet af regnskabsåret vil dog alligevel gøre det muligt for os at levere et positivt årligt cashflow og sikre et solidt afkast til aktionærerne," tilføjede han.

Koncernen har udsendt den følgende justerede, foreløbige prognose for regnskabsåret, der slutter den 31. marts 2014:

  • Prognosen for nettoomsætningen er 86,15 milliarder EUR
  • Prognosen for driftsoverskuddet er 4,62 milliarder EUR
  • Prognosen for det ordinære resultat er 4,19 milliarder EUR
  • Prognosen for nettoresultatet er 2,73 milliarder EUR