NISSAN KAN NOTERE SIG ET OVERSKUD PÅ 510 MILLIONER EURO I TREDJE KVARTAL AF REGNSKABSÅRET 2012

I 3. kvartal (oktober-december 2012) blev resultatet efter skat på i alt 510 millioner euro, hvilket svarer til et fald på 34,6 % i forhold til året før. Nettoomsætningen i 3. kvartal var på 21,01 milliarder, hvilket er et fald på 5,3 % i forhold til året før. Nissan kunne rapportere om et driftsoverskud på 590 millioner euro, hvilket svarer til et fald på 47,4 % i forhold til samme periode i regnskabsåret 2011, og en overskudsgrad på 2,8 %. Det ordinære resultat blev på 850 millioner euro.
 
Nissan solgte 1.159 millioner biler på verdensplan i oktober-december, hvilket svarer til et fald på 3,8 % i forhold til samme periode året før.
 
"Nissans præstation i 3. kvartal levede ikke op til forventningerne. Primært på grund af vanskelige forhold for hele bilindustrien i Europa, for de japanske bilproducenter i Kina og for Nissan i USA", udtalte Carlos Ghosn, som er President og CEO hos Nissan. "Vi har iværksat tiltag med henblik på at genvinde vores salgsmomentum og vækst i henhold til forretningsplanen Nissan Power 88. Når vi kigger fremad, har vi flere vigtige bilintroduktioner at se frem til. Vi forventer, at yen'en vil blive styrket yderligere. Vi har gennemført hurtige tilpasninger i organisationen for at fremme koncernens resultater. Og vi tror fortsat på, at vi vil nå vores prognoser for hele året".
 
For de 9 måneder, der sluttede den 31. december 2012, rapporterede Nissan om en konsolideret nettoomsætning på 66,23 milliarder euro og et driftsoverskud på 3,42 milliarder euro, hvilket svarer til en overskudsgrad på 5,2 %. Det ordinære resultat blev på i alt 3,57 milliarder euro, og nettoresultatet blev på 2,28 milliarder.
 
I perioden april-december 2012 er Nissans salg steget med 6 % i forhold til året før til i alt 3.635 millioner biler.
 
Nissans prognose for hele regnskabsåret, der slutter den 31. marts 2013, er uændret. Selvom forretningsbetingelserne bliver ved med at være vanskelige, forventes resultaterne  af en styrket yen og en diciplineret omkostningsstyring stadigt at gøre det muligt at opnå et robust driftsresultat. Nissans prognose for hele regnskabsåret lyder på et driftsresultat på 5,65 milliarder euro og et nettoresultat på 3,14 milliarder euro.

Note 1: Hvad angår regnskabet for 3. kvartal, er beløb i euro for læserens skyld omregnet med følgende kurser 105,1 yen/euro, hvilket svarer til de gennemsnitlige kurser i de 3 måneder fra oktober-december 2012 i regnskabsåret, der løber frem til den 31. marts 2013.
Note 2: I det akkumulerede resultat for 3. kvartal er beløbene baseret på kursen 102 yen/euro, hvilket svarer til gennemsnitskurserne i de 9 måneder fra april-december 2012.
Note 3: Regnskabsprognoserne for regnskabsåret 2012 (1. april 2012 til og med 31. marts 2013) blev ændret den 6. november 2012. Prognoserne er for læsernes skyld omregnet med kursen 101,8 yen/euro, hvilket svarer til de reviderede gennemsnitskurser for regnskabsåret 2012.